Cjenik Kotizacija

Kotizacija za Youngmasters 2017:

youngmasters-cjenik-kotizacija-2017

AKTIVNI SUDIONICI – za pregled cijena kliknite na tablicu! Cijena izabranog majstorskog tečaja ili ljetne škole također uključuje sudjelovanje u radu ansambla ili orkestra, osiguranu klavirsku pratnju i instrument za vježbanje (samo za klaviriste), slobodan ulaz na sva druga predavanja tijekom trajanja Youngmastersa.

PASIVNI SUDIONICI – cijena od 40 € uključuje praćenje odabranog tečaja, pristup svim ostalim tečajevima kao i svim predavanjima i koncertima u sklopu festivala Youngmasters. Za pasivno sudjelovanje nastavnika izadje se potvrda o stručnom usavršavanju!

Kotizacija za odabrani kurs uplaćuje se u dva obroka:

  •  prilikom prijave 300 kn ( 40 € )
  •  prvog dana odabranog tečaja uplaćuje se ostatak do punog iznosa: 140 € / 160 € / 190 € ili 240 € – protuvrijednost u kunama

Kotizacija se uplaćuje na žiro-račun Malog muzičkog ateljea: 2340009-1110334871

IBAN: HR0623400091110334871,
SWIFT: PBZGHR2x 
s naznakom:
za program Youngmasters

Potvrdu o uplaćenoj prijavi 300 kn (40 €) potrebno je poslati na jednu od tri opcije:
  • poštom na adresu: Mali muzički atelje, Jurjevska 3, 10430 Samobor
  • e-mailom na: youngmastersamobor@gmail.com

youngmasters-cjenik-kotizacija-2017

PRIJAVI SE!

 

Cijena kotizacije ne uključuje cijenu smještaja.

Za cijenu smještaja pogledajte menu Lokacija/ podmenu Smještaj