Predavači

GITARA

 

SAKSOFON

korepetitor: Tina Klak, prof. mentor

VIOLINA

korepetitor: Tina Klak, prof. mentor

 

korepetitor: Lucija Stanec, prof.

 

KLARINET

korepetitor: Tina Klak, prof. mentor

VIOLONČELO

korepetitor: Željka Vojvoda, prof.

 

KLAVIR

 

PRIJAVI SE!